Обилазак фабрике

Фабрика Четири

cargo warehouse
складиште терета
back seam
задњи шав
circular loom
кружни разбој
coating workshop
радионица за премазивање
print workshop
штампарска радионица
drawing woven workshop
цртеж ткана радионица
sewing workshop
шивачка радионица
Lamination
Ламинирање
starlinger coating
премаз старлингер
starlinger machine
машина за старлинге